Menu
Menu

推薦連結

活動行事曆

« 三月 2019 »
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

活動剪影

僑陸生春節祭祖暨聯歡餐會

僑陸生春節祭祖暨聯歡餐會

僑陸生春節祭祖暨聯歡餐會

學生獎懲建議

法令依據: 國立政治大學學生獎懲辦法 
注意事項: 
一、由有關教職員提供參考資料,並會各導師、學生事務處辦理。 
二、各項學生獎懲建議案,至遲應於期末考開始前一週送交學務處生僑組彙辦。

 

【一般獎懲建議案】

 
【重大獎懲建議案】

 

primi sui motori con e-max.it