2024 वसन्त र ग्रीष्मकालीन प्रदर्शनी श्रृंखला "कलाकारको इच्छा" नी रुइहोङ एकल प्रदर्शनी
2024 कलाकार-इन-निवास कार्यक्रम
2024 वसन्त र ग्रीष्मकालीन "डिजिटल सिर्जना र NFT संग्रह प्रदर्शनी - He, She, It∈Multiverse"
राजनीतिक रोपण परियोजना इंटर्नशिप लिमिटेड
मेनु

विद्यार्थी पुरस्कार, अनुदान र जीवन मामिलाहरू