2024 နွေဦးနှင့် နွေရာသီ ပြပွဲစီးရီး "The Artist's Wish" Ni Ruihong တစ်ကိုယ်တော် ပြပွဲ
2024 Artist-in-Residence အစီအစဉ်
2024 နွေဦးနှင့် နွေရာသီ "ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖန်တီးမှုနှင့် NFT စုဆောင်းမှုပြပွဲ-He, She, It∈ Multiverse"
နိုင်ငံရေးစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း အလုပ်သင် လီမိတက်
menu ကို