2024 оны хавар зуны үзэсгэлэн "Уран бүтээлчийн хүсэл" Ни Руйхон бие даасан үзэсгэлэн
2024 Оршин суугаа уран бүтээлчийн хөтөлбөр
2024 оны хавар, зуны "Дижитал бүтээл ба NFT цуглуулгын үзэсгэлэн-He, She, It∈Multiverse"
Political Planting Project Internship Limited
цэс