Серија на изложби за пролет и лето 2024 година „Желбата на уметникот“ Самостојна изложба Ни Руихонг
Програма за уметник во резиденција за 2024 година
Пролет и лето 2024 година „Изложба за дигитално создавање и колекција NFT-He, She, It∈Multiverse“
Political Planting Project Internship Limited
Мени

Студентски награди, субвенции и животни работи