2024 Жаз жана жай көргөзмө сериясы "Сүрөтчүнүн каалоосу" Ni Ruihong жеке көргөзмөсү
2024 Артист-ин-резиденция программасы
2024 Жаз жана жай "Санариптик түзүү жана NFT коллекциясы көргөзмөсү-He, She, It∈Multiverse"
Саясий отургузуу долбоору Internship Limited
меню

Студенттик сыйлыктар, субсидиялар жана жашоо иштери