ស៊េរីពិព័រណ៍និទាឃរដូវ និងរដូវក្តៅឆ្នាំ 2024 "បំណងប្រាថ្នារបស់សិល្បករ" Ni Ruihong Solo Exhibition
កម្មវិធីសិល្បករក្នុងលំនៅដ្ឋានឆ្នាំ 2024
ឆ្នាំ 2024 និទាឃរដូវ និងរដូវក្តៅ "ការបង្កើតឌីជីថល និងពិព័រណ៍ការប្រមូល NFT-គាត់ នាង វា∈ពហុចម្រុះ"
គម្រោងដាំដុះនយោបាយ កម្មសិក្សា លីមីតធីត
ម៉ឺនុយ

រង្វាន់និស្សិត ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ និងកិច្ចការជីវិត