2024 წლის გაზაფხული და ზაფხულის გამოფენების სერია "მხატვრის სურვილი" ნი რუიჰონგის სოლო გამოფენა
2024 Artist-in-Residence პროგრამა
2024 წლის გაზაფხული და ზაფხული "ციფრული შექმნა და NFT კოლექციის გამოფენა-He, She, It∈Multiverse"
Political Planting Project Internship Limited
მენიუ

სტუდენტური ჯილდოები, სუბსიდიები და ცხოვრებისეული საქმეები