תערוכת האביב והקיץ 2024 "משאלת האמן" Ni Ruihong תערוכת יחיד
תוכנית אמן מגורים 2024
אביב וקיץ 2024 "תערוכת יצירה דיגיטלית ואוסף NFT-He, She, It∈Multiverse"
פרויקט נטיעות פוליטי התמחות מוגבל
תפריט

פרסי סטודנטים, סובסידיות וענייני חיים