Serie de exposicións de primavera e verán de 2024 "O desexo do artista" Exposición individual de Ni Ruihong
Programa de Artistas en Residencia 2024
Primavera e verán de 2024 Exposición "Creación dixital e colección NFT-He, She, It∈Multiverse"
Proxecto de Plantación Política Internship Limited
menú