2024. Serija proljetnih i ljetnih izložbi "Želja umjetnika" Ni Ruihong samostalna izložba
Program rezidencijalnih umjetnika 2024
Proljeće i ljeto 2024. "Izložba digitalnog stvaralaštva i NFT kolekcije-On, ona, to∈Multiverzum"
Political Planting Project Internship Limited
Meni