Menu

5/20初談服務公告

Hello同學,您好:

 5/20為學校補休日,初談老師比較少。如果您有預約初談,要請同學稍微耐心等待一下喔!服務不周之處尚請包涵!

 

                                                                                              學務處身心健康中心 關心您!

 

primi sui motori con e-max.it